ERUDIO s.r.o.

Společnost ERUDIO s.r.o. vznikla transformací z Výpočetního centra Univerzity Karlovy v roce 1994. Její zakladatelé se již tehdy podíleli na vývoji studijních agend a tato skutečnost ovlivnila zaměření společnosti zejména na vývoj studijního informačního systému. První verze určená pro studijní oddělení školy se postupně rozvíjela a později doplňovala o webové aplikace a tak vznikl Studijní informační systém (IS STUDIUM).

Je určen studentům, pedagogům, uchazečům o studium na vysoké škole i účastníkům programů celoživotního vzdělávání a komplexně sleduje životní cyklus studia od vyplnění elektronické přihlášky uchazeče až po tisk diplomu. Díky integraci s dalšími komponentami a aplikacemi vysoké školy dokáže IS STUDIUM výrazně ulevit administrativě, zjednoduší procesy a poskytuje potřebnou podporu vedení vysoké školy.

Průběžný vývoj je zárukou rychlých reakcí na vývoj v oblasti moderních technologií a trendů, stejně jako na legislativní změny nebo požadavky nadřízených nebo spolupracujících institucí (MŠMT, UIV, pojišťovna, banka,…). Systém využívá řada vysokých škol, mimo jiné všechny fakulty a součásti Univerzity Karlovy.